DentalCover

Narkoza dożylna
Narkoza dożylna

Narkoza dożylna

DENTAL cover wykonuje kilkadziesiąt zabiegów miesięcznie w narkozie ogólnej, dożylnej. Ten rodzaj znieczulenie, który czasowo eliminuje ból oraz wyłącza świadomość pacjenta może być stosowany podczas wszystkich zabiegów stomatologicznych, także w przypadku zabiegów u małych dzieci. Zespół anestezjologów obecnych podczas zabiegu dba o bezpieczeństwo medyczne Pacjentów. W metodzie dożylnej stan uśpienia wywołuje się poprzez dożylne podanie leków.

Podczas trwania znieczulenia są monitorowane w sposób ciągły parametry życiowe pacjenta m.in.: tętno, ciśnienie, zawartość tlenu w krwi tętniczej - oceniana jest wentylacja pacjenta i w razie konieczności istnieje możliwość podania tlenu medycznego. Po zabiegu chory ma zapewnioną opiekę w sali odpoczynku i dopiero po pełnym wybudzeniu ze znieczulenia ogólnego, może przy pomocy osoby towarzyszącej opuścić DENTAL cover, najczęściej tego samego dnia.

 

DENTAL cover posiada niezbędny sprzęt anestezjologiczny i przeszkolony personel medyczny niezbędny do przeprowadzenia znieczulenia w sposób kontrolowany i bezpieczny.

DENTAL cover skład zespołu anestezjologicznego:

  • lekarz anestezjolog
  • lekarze stomatolodzy
  • pielęgniarka anestezjologiczna
  • asystentki stomatologiczne

Przystępując do znieczulenia, pacjent dostaje dożylnie leki usypiające i zwiotczające mięśnie, a poprzez nałożoną maseczkę na nos i usta -tlen, który ma na celu polepszenie krwi przed podaniem odpowiedniego środka znieczulającego, które osłabiają oddech pacjenta. Głębokość narkozy (a przez to ilość i rodzaj podawanych leków) jest zależna od stanu chorego oraz rodzaju zabiegu operacyjnego.

 

Pacjent w dniu zabiegu musi być w obecności osoby towarzyszącej (pełnoletniej), która pomoże pacjentowi po zabiegu w drodze powrotnej do domu.


Współczesne środki znieczulające podawane przez anestezjologa powodują, że zabieg jest traktowany jako rutynowy i nie wymagających szczególnych badań. Podczas znieczulenia pacjent ma monitorowane w sposób ciągły podstawowe parametry życiowe, takie jak: tętno, ciśnienie, zawartość tlenu w krwi tętniczej - oceniana jest wentylacja pacjenta i w razie konieczności istnieje możliwość podania tlenu medycznego. Po zabiegu chory ma zapewnioną opiekę i dopiero po ustabilizowaniu się wszystkich funkcji życiowych organizmu, może przy pomocy osoby towarzyszącej opuścić naszą placówkę i wrócić do domu.