DentalCover

Klauzula RODO
Klauzula RODO

Klauzula RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

DENTALCOVER
BOREK SZCZEPAŃSKA JESION MÓL
LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • profilaktyki zdrowotnej,
  • realizacji i przygotowania umów,
  • w innych celach, na które wyrazili Państwo odrębną zgodę,
 • Państwa dane są zbieranie na podstawie art.9 ust.2 lit. h RODO w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do wymienionych wyżej celów.
 • W celu prawidłowego przetwarzania Państwa danych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.
 • W ramach prowadzonej działalności leczniczej przetwarzamy Państwa dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
 • Państwa dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie.
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Przechowujemy Państwa dane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa oraz okres niezbędny do realizacji umów. Dane przetwarzanie na podstawie zgody przechowujemy do momentu jej wycofania.
 • Podanie przez Państwa danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z naszych usług. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, podanie danych określonych jako niezbędne jest konieczne.
 • Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Klinikę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu: dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu, przypomnienia o wizycie, odwołania wizyty, przypomnienia o wizycie kontrolnej (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości). Taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania.
 • Nie stosujemy „profilowania” Państwa danych.
 • Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w naszej placówce, należy kontaktować się poprzez:

adres poczty elektronicznej: kontakt@dentalcover.com.pl

nr telefonu: +48 695 857 788