DentalCover

Pantomogram (RTG zęba)
Pantomogram (RTG zęba)

Pantomogram (RTG zęba)

Pantomogram, rtg (zdjęcie) pantomograficzne – cyfrowe zdjęcie rentgenowskie struktur szczęki i żuchwy, do wykonania którego używany jest pantomograf.
Często nazywane potocznie zdjęciem panoramicznym.

Realizując procedury z zakresu najnowocześniejszej stomatologii nie wyobrażamy sobie diagnostyki bez użycia radiowizjografii, stanowiącej metodę alternatywną dla tradycyjnych (analogowych) zdjęć rentgenowskich umożliwiając uzyskanie zapisu zdjęcia w formie cyfrowej.

Metoda ta nie wymaga dawek promieniowania jakie występują w radiografii konwencjonalnej – nastąpiło zmniejszenie czasu ekspozycji do 0,02s Jednak zaletą uważaną za najważniejszą jest umożliwienie regulacji kontrastu, jasności lub użycie tzw. pseudokoloru, co pozwala na uzyskanie maksymalnie czytelnego obrazowania.

W DENTAL cover wykonujemy:

  • zdjęcia przylegające pojedynczych zębów w różnych projekcjach
  • zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
  • zdjęcia na płytkę zgryzową
  • przeglądowe zdjęcia pantomograficzne
  • zdjęcia cefalometryczne (boczne czaszki)